slide-image
slide-image

Danh mục sản phẩm-dịch vụ

Công trình tiêu biểu

Tìm kiếm nâng cao

Liên kết website

Tin tức

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến
08.54105273

Hỗ trợ khách hàng
08.54105273

Bản đồ đường đi

no photo

Thống kê truy cập


  Lượt truy cập: 57301

Tin tức

+ Biên bản họp và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

5/29/2018 8:33:44 AM
Biên bản họp và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

+ Tài liệu họp ĐHĐCĐ Meca Vneco 2018

5/18/2018 2:55:49 PM
Tài liệu họp ĐHĐCĐ Meca Vneco

+ Thư mời họp & tài liệu họp ĐHĐCĐ 2018

5/17/2018 11:04:52 AM
Thư mời họp; Chương trình họp; Mẫu đề cử BKS; mẫu sơ yếu lí lịch BKS

+ Báo cáo thường niên năm 2017

4/20/2018 12:30:15 PM
Báo cáo thường niên năm 2017

+ Thông báo chốt danh sách tham dự DHDCD

4/20/2018 12:12:19 PM
Thông báo chốt danh sách tham dự DHDCD

+ Công bố thông tin về việc tổ chức DHDCD 2018

4/6/2018 9:19:56 AM
Công bố thông tin về việc DHDCD 2018

+ Biên bản họp HDQT về việc tổ chức DHCD 2018

3/29/2018 9:48:44 AM
Biên bản họp HDQT về việc tổ chức DHCD 2018

+ Nghị Quyết về việc tổ chức DHCD 2018

3/29/2018 9:46:58 AM
Nghị Quyết về việc tổ chức DHCD 2018

+ Báo cáo tài chính năm 2017

3/23/2018 12:11:08 PM
Báo cáo tài chính sau kiểm toán na

+ Báo Cáo Tài chính 6 tháng đầu năm 2017

8/7/2017 8:43:17 AM
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017

+ Bổ nhiệm Kế toán trưởng

7/28/2017 8:46:40 AM
Bổ nhiệm Kế toán trưởng đối với bà Lưu Thị Thanh Trúc

+ Miễn nhiệm Kế toán trưởng

7/28/2017 8:43:32 AM
Miễn nhiệm Kế toán trưởng đối với anh Mai Thái Dũng